Huxol zaslađivač original 650

Sadržaj: 650

Oblik: Tablete

Sadržaj: Zaslađivač na bazi saharina i ciklamata