Huxol zaslađivač original 1200

Sadržaj: 1200

Oblik: Tablete

Sadržaj: Zaslađivač na bazi saharina i ciklamata